dnes je pátek, 21. října 2016, 14:59

Přihlášení do systému:

KONZULTA Brno, a.s.
Veveří 9
602 00  BRNO

tel.:  +420 541 128 531
fax.: +420 541 240 318
obchod@konzultant.cz
www.konzulta.cz

Konzultant je elektronická knihovna právních předpisů tématicky rozdělená do jednotlivých právních okruhů (modulů). Registrovaným uživatelům nabízí přístup k právním předpisům, judikátům a dalším odborným textům nejen z účetní, daňové a pracovně právní oblasti. Jednou z mnoha předností jsou fulltextové vyhledávání a hypertextové odkazy navazujících předpisů. Mezi dalšími výhodami softwaru Konzultant je také provázanost s programem TaxEdit, který slouží ke zpracování daňové agendy.

Databáze právního informačního systému Konzultant zahrnuje běžně přístupné zákony a další právní normy zobrazené v časové rovině od původního až po aktuální znění. Kromě těchto právních předpisů obsahuje i judikáty (soudní rozhodnutí) z daňové a účetní oblasti. Nemalou součástí jsou také vzory smluv a podání jež jsou zpracovány na základě platných právních předpisů, s nimiž jsou propojeny pomocí aktivních odkazů. Vzory smluv a podání lze následně upravovat podle skutečných potřeb.

Předpisy i moduly jsou navzájem propojeny barevně zvýrazněnými hypertextovými odkazy a citacemi, které jsou nadefinovány na konkrétní místo a umožňují tak práci s právními normami ve všech souvislostech.

Právní systém umožňuje fulltextové vyhledávání dle klíčových slov a jejich barevné zvýraznění a orientaci v daném předpisu pomocí šipek, dále také porovnání dvou různých novel téhož předpisu s barevným probarvením rozdílnosti textu nebo umožňuje vytváření vlastních poznámek k daným částem textu apod.

Skladbu jednotlivých právních okruhů si uživatel určuje podle svých vlastních potřeb.

Právní informační systém Konzultant je dodáván jednak na DVD, které je 4x ročně aktualizováno, jednak je přístupný on-line v internetové verzi. Pro uživatele s připojením k Internetu je tedy možnost aktualizovat data on-line v průběhu celého roku. Na nová data jsou uživatelé upozorněni pomocí SMS nebo e-mailu.

Vaše náměty a připomínky nás zajímají, pokud Vám tedy na těchto stránkách něco chybí, něco se Vám nelíbí, nenašli jste dostatek informací nebo nás chcete třeba jen pochválit, napište nám prosím Váš názor sem.